100 Vraagstukken voor jouw workshop

 • 25 categorieën

Welke vraagstukken kun je aanpakken met LSP?

Hieronder 100 voorbeelden om een beeld te geven van de diversiteit. Hierbij kan het een vraagstuk zijn van specifieke medewerkers, een team of je hele bedrijf. Tijdens onze kennismaking bepalen we samen waar de focus dient te liggen tijdens te workshop.

 

Strategie & Planning

 • Hoe kunnen we onze strategische doelstellingen verwezenlijken?
 • Hoe kunnen we een duidelijke plan van aanpak definiëren om ons strategisch doel te bereiken?
 • Welke maatregelen moeten we nemen om onze strategische doelstellingen te verwezenlijken?
 • Wat zijn de risico's die verbonden zijn aan deze strategische doelstellingen?

 

Innovatie & Creativiteit

 • Hoe kunnen we onze innovatiekracht optimaliseren?
 • Welke nieuwe ideeën kunnen we ontwikkelen om onze klanten te bedienen?
 • Hoe kunnen we onze creativiteit versterken?
 • Wat zijn de beste manieren om nieuwe producten en diensten te introduceren?

 

Communicatie & Teamwerk

 • Wat zijn de beste manieren om de communicatie tussen teamleden te verbeteren?
 • Hoe kunnen we een effectieve samenwerking tussen teams creëren?
 • Welke technieken kunnen we gebruiken om de communicatie tussen afdelingen te verbeteren?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat teamleden elkaar begrijpen en respecteren

 

Leiderschap & Visie

 • Wat zijn de beste manieren om leiderschap te ontwikkelen?
 • Hoe kunnen we onze leiders een duidelijke visie geven?
 • Wat zijn de beste manieren om leiders effectieve beslissingen te laten nemen?
 • Hoe kunnen we het leiderschap binnen het bedrijf versterken?

 

Motivatie & Inspiratie

 • Hoe kunnen we onze medewerkers motiveren?
 • Welke technieken kunnen we gebruiken om de productiviteit te verhogen?
 • Wat zijn de beste manieren om de motivatie van een team te vergroten?
 • Hoe kunnen we onze medewerkers inspireren?

 

Marktanalyse & Strategie

 • Wat zijn de beste manieren om de markt te analyseren?
 • Hoe kunnen we een duidelijke strategie voor de toekomst opstellen?
 • Wat zijn de beste manieren om de concurrentie te analyseren?
 • Hoe kunnen we onze strategische doelstellingen omzetten in korte-termijnacties?

 

Kostenreductie & Rendement

 • Hoe kunnen we onze kosten reduceren?
 • Hoe kunnen we de efficiëntie verhogen?
 • Hoe kunnen we de rendementen van onze investeringen verbeteren?
 • Welke technieken kunnen we gebruiken om de kosten te verlagen?

 

Omgevingsanalyse & Verandering

 • Hoe kunnen we ons aanpassen aan veranderende omgevingsfactoren?
 • Wat zijn de beste manieren om veranderingen binnen het bedrijf te beheren?
 • Hoe kunnen we onze omgeving analyseren om betere beslissingen te nemen?
 • Wat zijn de beste manieren om veranderingen binnen het bedrijf te implementeren?

 

Klanttevredenheid & Kwaliteit

 • Hoe kunnen we onze klanttevredenheid verhogen?
 • Hoe kunnen we onze kwaliteit verbeteren?
 • Hoe kunnen we klanten betere service bieden?
 • Hoe kunnen we de klanttevredenheid meten?

 

Relatiebeheer & Netwerken

 • Hoe kunnen we de relaties met klanten verbeteren?
 • Wat zijn de beste manieren om klanten te binden?
 • Hoe kunnen we ons netwerk uitbreiden?
 • Wat zijn de beste manieren om nieuwe relaties aan te gaan?

 

Procesoptimalisatie & Verbetering

 • Wat zijn de beste manieren om processen te verbeteren?
 • Hoe kunnen we de efficiëntie verhogen?
 • Hoe kunnen we de kwaliteit van producten en diensten verhogen?
 • Hoe kunnen we de processen binnen het bedrijf optimaliseren?

 

Verkoop & Marketing

 • Hoe kunnen we onze verkopen verhogen?
 • Hoe kunnen we onze merkwaarde versterken?
 • Wat zijn de beste manieren om nieuwe klanten te bereiken?
 • Hoe kunnen we onze marketingstrategie verbeteren?

 

Kostenbesparing & Investeringen

 • Hoe kunnen we onze uitgaven beheren?
 • Hoe kunnen we kosten reduceren?
 • Welke investeringen zijn vereist om ons bedrijf te laten groeien?
 • Hoe kunnen we onze investeringen verantwoorden?

 

Risicomanagement & Compliance

 • Wat zijn de beste manieren om risico's te beheren?
 • Wat zijn de beste manieren om de compliance te verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze processen beter beveiligen?
 • Wat zijn de beste manieren om bedrijfsrisico's te verminderen?

 

Resourcemanagement & Beheer

 • Hoe kunnen we onze middelen beter beheren?
 • Hoe kunnen we onze capaciteit verhogen?
 • Hoe kunnen we onze resources beter benutten?
 • Wat zijn de beste manieren om onze processen efficiënter te maken?

 

Supply Chain Management & Logistiek

 • Wat zijn de beste manieren om de supply chain te verbeteren?
 • Hoe kunnen we de logistieke processen optimaliseren?
 • Wat zijn de beste manieren om de kosten te verlagen?
 • Hoe kunnen we de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren?

 

Merkontwikkeling & Positionering

 • Hoe kunnen we ons merk versterken?
 • Wat zijn de beste manieren om onze merkpositionering te verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze merkidentiteit beter communiceren?
 • Wat zijn de beste manieren om ons merk te laten groeien?

 

Talentontwikkeling & Training

 • Hoe kunnen we onze medewerkers beter laten presteren?
 • Wat zijn de beste manieren om de medewerkers te ontwikkelen?
 • Wat zijn de beste manieren om de medewerkers te trainen?
 • Hoe kunnen we de talenten van onze medewerkers beter benutten?

 

Probleemoplossing & Besluitvorming

 • Wat zijn de beste manieren om problemen op te lossen?
 • Hoe kunnen we onze besluitvorming verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze processen versnellen?
 • Wat zijn de beste manieren om conflicten op te lossen?

 

Digitale transformatie & Technologie

 • Hoe kunnen we onze digitale transformatie versnellen?
 • Wat zijn de beste manieren om technologie te gebruiken om onze doelen te bereiken?
 • Wat zijn de beste manieren om technologie te gebruiken om processen te verbeteren?
 • Hoe kunnen we de adoptie van technologie verhogen?

 

Sociale media & Online marketing

 • Wat zijn de beste manieren om sociale media in te zetten?
 • Hoe kunnen we onze online aanwezigheid verbeteren?
 • Wat zijn de beste manieren om online reclame te maken?
 • Hoe kunnen we onze online marketingstrategie verfijnen?

 

Financieel beheer & Planning

 • Hoe kunnen we ons financiële beheer verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze cashflow verhogen?
 • Wat zijn de beste manieren om onze financiële planning te verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze financiën beter beheren?

 

Ondernemerschap & Ontwikkeling

 • Wat zijn de beste manieren om ondernemerschap te ontwikkelen?
 • Hoe kunnen we ons vermogen vergroten?
 • Hoe kunnen we onze onderneming laten groeien?
 • Wat zijn de beste manieren om de waarde van onze onderneming te verhogen?

 

Processen & Workflows

 • Wat zijn de beste manieren om processen te automatiseren?
 • Hoe kunnen we onze workflows verbeteren?
 • Wat zijn de beste manieren om onze processen te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we onze processen versnellen?

 

Human Resources & Organisatie

 • Wat zijn de beste manieren om de medewerkerstevredenheid te verhogen?
 • Hoe kunnen we het HR-beleid verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze organisatiestructuur verfijnen?
 • Wat zijn de beste manieren om onze medewerkers te belonen?

 

 

Staat jouw vraagstuk er niet bij?

Geen probleem, bovenstaande vragen zijn slechts voorbeelden. Laat ons weten wat je vraagstuk is en we kijken samen of een lego workshop je verder kan helpen!

Wat kost dat?

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt direct onze menukaart.  We gebruiken je gegevens alleen om onze menukaart naar je te sturen en eventueel contact met je op te nemen.

  MENUKAART 2022 – THE POWER OF BRICKS

  Meer weten?

  Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

  Of toch iets uitdagenders?

  Met LEGO je event verrijken? Op zoek je naar iets nieuws, iets spannends?