Workshop intake checklist

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Wat zorgde ervoor dat jullie in contact met ons kwamen?

 • Google? organisch?
 • De website
 • Via via?
 • Anders?

Wat sprak je aan?

 • ….

Met wie willen jullie de workshop doen?

 • Eén of meerdere teams?
 • Een grote groep

Wat voor soort mensen zijn het?

 • Mensen die elkaar al goed kennen?
 • Mensen uit verschillende afdelingen

In welk taal

 • Nederlands
 • Engels

Wanneer en welke tijd op de dag is de workshop?

 • Welke data of datum denken jullie aan?
 • Hebben jullie zelf een tijdsduur in gedachten?

Wat willen jullie met de workshop bereiken?

 • Gewoon een paar uur eens iets totaal anders met elkaar doen. De Lego Challenge met diverse uitdagende opdrachten leent zich hier goed voor.
 • Binnen een team elkaar beter leren kennen. Bijvoorbeeld door in te gaan op elkaars persoonlijke ambities, successen, etc.
 • Echt bouwen aan je team. Met de bewezen methode “LEGO SERIOUS PLAY” een vraagstuk oplossen. Bijvoorbeeld rond samenwerken, kwaliteit, klantrelatie, etc.
 • Oplossingen vinden voor een complex probleem. Ook hier gaan we met LEGO SERIOUS PLAY aan de slag. Vaak is er al een idee voor een oplossing. Waarop is deze gebaseerd? Zijn we het daar met elkaar over eens? Aan de hand van design thinking principes zetten we eerst een stap terug naar de doelgroep en de ‘echte’ behoefte. Daarna kunnen alle deelnemers gericht meedenken en gezamelijk bouwen aan een oplossing.

Wat kun je vertellen over de huidige situatie?

 • Wat speelt er?
 • Wie is betrokken?
 • Wat vinden mensen ervan?

Wat is er veranderd na de workshop?

 • Zicht op een nieuw werkproces en andere indeling van individuele werkzaamheden
 • Wat gaan jullie anders doen?

Hoe gaan jullie met de uitkomst van de workshop verder?

 • Hebben jullie nagedacht over nazorg?
 • Hoe nemen jullie inzichten mee in jullie werkoverleg?
 • We kunnen de deelnemers hun inzicht als “aandenken” meegeven. Dan blijft het top of mind.
 • Ook kunnen we een aantal keer terugkomen en verder bouwen aan de gestelde doelen. Door bijvoorbeeld in te zoomen op specifieke aspecten. Verandering kost tijd!

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4